• Stara ciglana Bedekovčina
  • Stara ciglana Bedekovčina

Tovarna »Zagorka« je v samem središču Bedekovčine, kot tovarna opek in šamota pa je bila eno izmed največjih podjetij svojega časa z več kot 500 zaposlenih. Tovarna se razteza na okoli 60.000 m2, gradbeni sklop tovarne pa je sestavljen iz stavbe stare opekarne ter pomožne stavbe in skladišča. Tovarno je zgradil zagrebški gradbenik Ferdo Stejskal leta 1889, kot del tovarne »Tvornica šamota i cigala braće Stejskal«, spodbuda za gradnjo le te pa je bila kakovostna glina ter bližina železniške proge Zagreb–Čakovec. Dvajsetih let 20. stoletja so bile postavljene stavbe skladišča, zgodovinsko arhitekturo pa danes obkroža nedavna gradnja proizvodnih hal in nove upravne stavbe, zgrajene na mestu nekdanjih tovarniških dimnikov. Stavba ima izredno arhitekturno in dokumentarno vrednost, ker predstavlja najstarejšo zgradbo te vrste v Republiki Hrvaški. S ciljem razvoja kulturne infrastrukture Občina načrtuje spremembo namembnosti prostorov v multimedijski center.

Kako do nas?

Matije Gupca 2
49221 Bedekovčina
Hrvaška

Stara opekarna Zagorka

Stara opekarna Zagorka
Matije Gupca 2