• staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada
  • staza kriznog puta_pregrada

Na Kunagori, na brdu Japica na 380 m.n.v. nalazi se planinarski dom sagrađen na temeljima nekadašnjeg prasvetišta. Danas se na njegovom dvorištu nalazi svetište Majke Božje Kunagorske. Do kapelice se dolazi šumskom planinarskom stazom Križnog puta koja počinje kod „Zagorske katedrale“ – Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Tim putem nekada su hodočastile trudnice ili pak žene koje nisu mogle začeti, kako bi im Majka Božja Kunagorska udijelila blagoslov. Ispred planinarske kuće nalazi se uzletište za zmajare - paraglajdere. S terase planinarskog doma puca pogled na cijeli grad.

Kako do nas?

Kunagora
Pregrada
Hrvatska