• Herbertova staza
  • Herbertova staza
  • Herbertova staza
  • Herbertova staza

Kunagora sa svojim bogatim biljnim i životinjskim svijetom te geološkim blagom česta je destinacija planinara, geologa, gljivara i izletnika. Od planinarske kuće s jedne strane, ili cestom kraj kapele sv. Leonarda iz smjera grada s druge strane, stiže se do Herbertove staze koja šumskim putem vodi prema Gljivarskoj kućici na „Bukovski vrh“, utočištu kunagorskih gljivara i najvišoj točki Kunagore na 522 nm. 100 m jugozapadno nalazi se livada "Velika Ravna" s koje se pruža lijep vidik od Medvednice, preko Cesargradske gore do gorja u Sloveniji. Točno na tom najvišem djelu Kunagore račva se put na jug prema Vražjoj peći, Vinagori i Velikom Taboru ili pak na sjever prema Kostelgradu. Staze su opisane OVDJE.

Kako do nas?

Kunagora
Pregrada
Hrvatska