• Kostelgrad
  • Kostelgrad
  • Kostelgrad
  • Kostelgrad
  • Kostelgrad
  • Kostelgrad

Sjeverno od Pregrade, u sustavu Kunagore nalazi se utvrda Kostelgrad, nad okukom rijeke Kosteljine. Smještena je na vrhu brijega obraslog bjelogoričnom šumom, na kamenoj stijeni, na koti 427, a sagrađena je da bi branila prolaz Sutinsko na rječici Kosteljini. Bila je ulaz u Kraljevinu Slavoniju sa sjeverozapada i imala veliko strateško značenje na granici s Njemačkim carstvom, čuvajući njezinu zapadnu granicu. Izgrađena je u 13. stoljeću, a procvat je doživjela za vrijeme obitelji Keglević.

Utvrda je omiljeno izletište s kojeg se pruža lijep vidik sa sjevernih zidina na Brege Kostelske i Donačku goru u Sloveniji. No posebnost je upravo južni vidik s kojeg puca prekrasan pogled na udolinu Sutinsku, uzak procjep uz riječicu Kosteljinu kroz koju se ulazi sa sjeverne strane u grad Pregradu. Prilaz utvrdi lagan je i pristupačan s njene sjeverne strane iz naselja Kostel, dok su ostale strane prirodno zaštićene strmim padinama brijega.

Kako do nas?

Kostel
49218 Pregrada
Hrvatska

Kostelgrad

Kostelgrad
Kostel